Se över ditt hus, har du möjligheter att elda själv?

Se över ditt hus, har du möjligheter att elda själv?

Om du har en gammal eldstad eller vedspis är det av största vikt att vårda och underhålla den. Denna kära vän kommer fylla sin funktion allt mer, inte bara för att värma upp huset utan även för att kunna få ut el ur den men också som en backuplösning eller som en tillförlitlig energikälla när andra system kraschar eller stängs av.

Vi tillverkar ELDPALLAR (eldristar), ELDKORGAR, ELDHUNDAR, GNISTSKYDD på golv och STRÅLNINGSSKYDD mellan tak och rökkanal och även SOTLÅDOR till vedspisar.

Vi är nu i en tidsepok med helt galna elpriser och med en elmarknad som gör att några få individer tjänar enorma mängder stålar till bekostnad av folket och företagarna. Flera människor börjar kämpa allt mer för sin överlevnad, vilket börjar bli mer påtaglig nu!

Det märkliga är också att så många energiproducerande anläggningar tas ur drift nu eller är av  akut behov av underhåll på många håll i vår värld… Eftersom att det inte finns en slump så vad handlar detta om då? 

Samtidigt som allt flera människor försöker hitta alternativa och nya möjligheter att få tillgång till värme och el, så höjs avgifter och skatter på värme, vatten och el. Till råga på allt uppmanar vissa kommuner till angiveri där man uppmanar sina invånare att anmäla husägare/grannar som eldar i sitt hus för mycket, dvs trivseleldning om man har annat el/uppvärmningssystem. Ja det ä ju lätt säga och det handlar nog mer om att man inte har råd att betala de galnas sjuka prishöjningar och behöver kompensera med just vedeldning. 

Ja, sedan gäller det att ha koll på eldningsteknik med tanke på just hälsa, utsläpp, ekonomi och säkerhet. Tänd inte en eld om du inte kan släcka den!

Sol

MéHiel