Vår vision

Vår vision...

Vår vision är att bidra till att mänskligheten återigen kan leva i balans och harmoni med allt liv på denna planet som många väljer att kalla för Moder Jord.

Vi vill också kunna bidra till att vi människor återfår förmågan att leva i vårt egna fulla uttryck, som mål att nå sin egen helhet.

Vi, i det mänskliga kollektivet har under årtusenden genomgått en lära för tillväxt, i en tid av mycket prövningar och smärta för hela den mänskliga rasen, men det har också blivit konsekvenser för hela den jord vi har levt och lever av. Vi har utarmat jorden på sin näring, vi har exploaterat den och skapat ett system utifrån denna obalans som vi har lärt oss och även blivit påtvingade att förhålla oss till.

Det är dags nu att bygga upp tilltro och tillit till mänskligheten som ett gemensamt kollektiv i balans och harmoni i samklang med sin natur.  Detta medföljer ett nytt ledarskap som verkar utifrån en helhet av allt.