Ljusstråk

Utställningar i Ljusstråk 2020-2022

Den ideella föreningen Ljusstråk

Ljusstråk är ett nätverk med konstnärer och artister som träffas flera gånger per år.

Ljusstråk är också ett evenemang första hela helgen i september med öppna ateljéer, konst, musik, dans och teater.

Nätverket och evenemanget startades 2001 och Ljusstråk kommer 2023 att genomföras för 23:e gången.

Föreningen bildades 2007.  Det är en ideell och opolitisk förening med konstnärer, konsthantverkare, scenartister, musiker, dansare, författare, poeter och gallerister med säte i Nora med omgivningar, i Örebro län.

Medlemskap och inval

Invalsförfarandet går i korthet till på följande sätt:
De som vill bli medlemmar i föreningen och även medverka i Ljusstråk ska lämna in tre verk ur de senaste två årens produktion och fylla i ett formulär här på hemsidan. Var noga i ditt urval av dessa tre verk så att de blir representativa för ditt konstnärliga uttryck och teknik. Var även noga med hur dina verk presenteras. Vid ett medlemsmöte i april visas konstverken – med dolda signaturer och utan presentation av den som gjort verken. Medlemmarna ger ett ja eller ett nej till inval.