Maskiner och verktyg i Smedjan

Maskiner och verktyg i Smadjan

Text och bilder kommer…

Nytt skruvstycke från USSR, Sovjetunionen

Nytt skruvstycke från USSR, Sovjetunionen

Det är lite märkligt hur detta skruvstycke har kommit till Sverige med tanken på Kalla kriget och järnridån som delade upp vårt folk. Med alla restriktioner med import, export och svårigheter att resa länder emellan.

I alla fall har detta helt oanvända skruvstycke kommet till våra ägor och efter mycket övervägande vad vi skall göra med den har vi beslutat att ha den i tjänst och låta den få verka i vår Smedja.

Om: Sovjetunionen eller Sovjet, från ryskans sovjet som betyder ”råd” eller ”styrande råd”, formellt Socialistiska rådsrepublikernas union, informellt känt som Sovjetunionen, Sovjetryssland.

USSR var en socialistisk stat som utgick från en diktatur och styrdes genom en federation. Det sovjetiska kommunistpartiet fanns på samtliga nivåer, och var i samtliga konstitutioner från den första 1922 det enda tillåtna partiet. Sovjetunionen upplösts 26 december 1991.

Orsakerna till kalla kriget
Precis som de tidigare världskrigen – och för övrigt de flesta historiska händelser – finns en diskussion bland historiker om orsakerna till utbrottet av det kalla kriget. Vem var det egentligen som startade det? Vem var den drivande aggressiva parten? Genom att förstå vår historia så kan vi lättare se och förstå vår nutid!

Foto: MéHiel november 2020