Föreläsningar & workshop

Föreläsningar och workshop

Smedjan är inte bara en smedja!

Smedjan är också en utbildning och mötesplats för folkbildning och kunskapsberikning inom kultur, sång, hantverk, livsåskådning och Bergslagens historia.

En Inspiration till Kreativt skapande - och en återblick i Bergslagens historia

Kan en rostig järnbit berika en trädgård?