Om Isabella

Om Isabella

Miljö, hälsa och livstil går i varandra. För mig är det en naturlig drivkraft att förstå vikten av god hälsa och hur saker och ting hänger ihop med orsak och verkan. Hälsa består av många aspekter, men en av dem är våra val av produkter. Vårt produktsortiment speglar mitt intresse för goda produkter och schyssta råvaror men även min egen hälsoresa som lärt mig mycket längs med vägen. Jag har också ett stor hemvist i musikens och sångens värld. Jag utbildar i sång och tar även emot elever i vår sal i Smedjan. 

Eftersom jag tidigare har arbetat med ekologiska produkter och haft direktkontakt med producenter och leverantörer låg det nära till hands att utveckla butikens innehåll med den typen produkter, parallellt med det som MèHiel skapar och tillverkar.  

Ordet ekologiskt klingar inte vackert i allas öron och det väcker en del skepsis hos vissa. Ordet utnyttjas också precis som en rad andra begrepp och färgkodningar. Den gröna färgen som ett exempel, uppfattar många konsumenter som hälsosam och sund. Som ett marknadsföringsknep utnyttjar en del producenter detta för att vinna fler marknadsandelar och nå den allt större miljö- och hälsomedvetna målgruppen med varor som inte har naturlig härkomst men som ska ge en känsla av att vara ”av naturen” med sin grafiska profil och marknadsföring. 

Men om man ska se till ordets innebörd och vad det har för betydelse för oss, så handlar det om att välja produkter som inte innehåller bekämpningsmedel eller andra gifter och kemikalier som belastar vår kropp, vår jord och vårt vatten. Sedan kan vi prata om biodynamisk odling och permakultur som ännu bättre tillvägagångssätt att odla livsmedel på. Det handlar egentligen om att återgå till ett tillstånd som är naturligt och hållbart för hela kretsloppet och den biologiska mångfalden. Vi behöver inte gå tillbaka så långt i tiden när allt var ekologiskt utan att det ens fanns ett ord för det. Innan tiden för användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel, storjordbruk och statens centralstyrning av jord- och skogsbruk, som satt sina djupa spår. 

Vi lever nu i en tid där vi utsätts för mycket gifter och kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller, giftiga medicinrester och elektronisk smog och vi får i oss detta utan att vi ens tänker på det eller är medveten om det. Vi kan t.ex. bara börja med vattnet vi dricker, vad finns i det?

Baksidan av den ekologiska vågen vi nu befinner oss i är att storföretag vill dra nytta av den heta marknaden. Ekologiskt blir ett begrepp och etikett, men hur kan vi som konsumenter vara så säkra på att innehållet svarar upp till etiketten? Men trots den sunda trenden och den allt större  efterfrågan på lokalproducerat och obesprutat är det svårt att som småproducent överleva, och det kan kosta mer än vad det smakar att få sin eko- eller kravcertifiering. Därför väljer en del småproducenter bort detta, också för att det krångligt och för mycket byråkrati runt det hela. Dem väljer att istället sälja sina varor utifrån sin trovärdighet. Som ett exempel på en spännande utveckling har REKO-ringen etablerat sig och blivit ett populärt handelsalternativ, och direkthandel mellan producent och konsument verkar vara här för att stanna.  

Eftersom jag tidigare arbetat direkt mot producenter och mindre leverantörer har jag lärt mig att värdera och utöka min produktkännedom och mött fantastiska producenter. Dem brinner för sin sak och lägger sin själ i sin produktion. 

Om man håller en produkt i sin hand, kan man känna om den är gjord med kärlek eller inte. Det är  denna förmåga jag nu utvecklar och som får vara mig behjälplig när jag omsorgsfullt väljer ut produkter till vårt sortiment i Smedjan.

Isabella

Nora, 1 oktober 2021

 Isabella undervisar också i sångkonsten Essento mer finns att läsa om detta på www.essento.se.