Beställningsjobb i smide: Den svarta tuppen för frihet och oberoende!

Beställningsjobb i smide: Den svarta tuppen för frihet och oberoende!

Skrekarhyttans nya tupp är nu på plats.

Om Skrekarhyttan

Skrekarhyttans Ruin är ett kulturellt och historiskt intressant område i Viker ca 13 km utanför Nora. År 1622, byggdes den första versionen av Skrekarhyttans Västra Hytta upp. Det var mitt under 30-åriga kriget och början på Sveriges stormaktstid. Detta krig kom att kräva ett enormt behov av ekonomiskt kapital till krigsindustrin och soldaterna. Därför kom bl.a denna hytta att vara av stor betydelse för framställande av järn för att svara upp till krigsindustrins behov. Dock finns det dokumentationer på att en hytta har funnits i trakten av Skrekarhyttan sedan 1346. 

En sista version av hyttan byggdes 1857 samtidigt som järnvägsnätet började utvecklas och malm och järn kom att transporteras på järnvägen.  

I slutet av 1800-talet kom nya metoder för järnhantering och pga. den tekniska utvecklingen blev de små träkolshyttorna omoderna och ineffektiva. Vattenkraften kom att ersattas med ångkraft som drev blästrarna vars uppgift var att tillföra luft till masugnen. Därtill hade även träkol och stenkol blivit billigare och mer energirik vilket förändrade tillverkningsprocessen. År 1919 lades hyttan ned för gott och hyttan revs under 1920-talet. Därefter blev ruinen en lokal sopstation och hyttan förföll alltmer.

Skrekarhyttans hyttruin har de senstare åren genomgått en rejäl upprustning. Den senaste aktiviteten var invigningen av den nya ”rostungs-paviljongen” med plats både för fika och uppträdande. På toppen av paviljongen finns en tupp som kom plats inför invigningen som Hembygdsföreningens hyttgrupp beställt. 

Vad har tuppen för någon symbol? 

Tuppen har haft ett stort symboliskt värde genom historien. På många gamla kyrkor finns det en kyrktupp på toppen av tornet. Den svarta tuppen symboliserar förkunnelse av Kristi energi, som egentligen står för ett högre medvetande. Den svarta tuppen har varit en kraftfull symbol för vårt samhälle eller vår by som ett övernaturligt skyddsväsen mot den röda tuppen som ville härska och förgöra mänskligheten. Den svarta och röda tuppen blev en symbol för godhet eller ondska. I sitt fulla uttryck handlar det om att välja att vara i paradiset eller att leva i helvetet. 

Idag kan vi se tuppens kraftförmåga som en symbol för frihet och oberoende gentemot tyranni och slaveri. Så den svarta tuppen som ett skyddsväsen för mänskligheten har kanske aldrig haft så stor betydelse som nu.

Är Du intresserade av en Skrekarhyttan-tupp så är det bara att ta kontakt!