Från en skiss till en verklighet!

Från en skiss till en verklighet!

Det här är ett jobb som gjordes för ett tag sedan. För mig är det så viktigt att det som tillverkas smälter in i sin miljö och det här är ett bra exempel på det, tycker jag!

Utifrån beställarens skiss började jag fundera ut hur konstruktionen ska tillverkas och hur den ska monteras.

Det som var så roligt med detta jobb var att beställaren själv har ritat och utformat sitt hus och en viktig detalj i uppdraget var att fånga taknockens fina utformning. Ytterligare en sak som jag själv personligen tycker är viktigt att ta hänsyn till är att konstruktionen smälter in i den övriga miljön, både i form och färg.

När man gör en konstruktion i utomhusmiljö som ska förankras i en byggnad är det också viktigt att tänka på att fukt och avrinning av vatten inte drar in i huset. Det här kan till synes se ut som ett enkelt jobb men som vanligt var det en hel del att tänka på och det gäller att försöka se helheten i sin miljö vad gäller val av material, dimensioner och konstruktionslösning. Det är just det här som gör skillnaden mellan att göra en platsanpassad beställning eller att köpa en färdig produkt.