Välkommen spännande och lärorik möte med Nora Naturskola!

”Att lära in ute” är mottot för Naturskolan. Samarbete med andra tillsammans med den egna upplevelsen gör inlärningen stark och befäst.

Vecka 26: Friluftsliv & trähantverk med en inspirerande workshop med MéHiel.
– Gyttorp skola den 27/6 kl. 11-15
– Alntorps Ö den 29/6 kl. 11-15

Nora Naturskola drivs av Naturskyddsföreningen i Nora på uppdrag av Nora kommun.